Bảng giá tên miền

Tên miền Đăng ký Chuyển về Tino Group Gia hạn
.com 259,000 đ 306,504 đ 310,000 đ
.net 265,000 đ 310,000 đ 370,000 đ
.vn 660,000 đ Miễn phí! 460,000 đ
.com.vn 560,000 đ Miễn phí! 360,000 đ
.net.vn 560,000 đ Miễn phí! 360,000 đ
.biz.vn 560,000 đ Miễn phí! 360,000 đ
.org 345,576 đ 345,576 đ 376,992 đ
.edu.vn 460,000 đ Miễn phí! 260,000 đ
.info.vn 460,000 đ Miễn phí! 360,000 đ
.pro.vn 460,000 đ Miễn phí! 360,000 đ
.name.vn 82,000 đ Miễn phí! 40,000 đ
.gov.vn 460,000 đ Miễn phí! 360,000 đ
.org.vn 460,000 đ Miễn phí! 360,000 đ
.xyz 343,200 đ 343,200 đ 374,400 đ
.top 66,000 đ 132,000 đ 144,000 đ
.com.au 396,000 đ 396,000 đ 432,000 đ
.shop 792,000 đ 792,000 đ 864,000 đ
.biz 395,736 đ 395,736 đ 431,712 đ
.name 269,016 đ 269,016 đ 293,472 đ
.info 514,800 đ 514,800 đ 561,600 đ
.eu 264,000 đ 264,000 đ 288,000 đ
.me 567,600 đ 567,600 đ 619,200 đ
.asia 343,200 đ 343,200 đ 374,400 đ
.us 226,776 đ 226,776 đ 247,392 đ
.tv 1,056,000 đ 1,056,000 đ 1,152,000 đ
.in 422,400 đ 422,400 đ 460,800 đ
.cc 660,000 đ 660,000 đ 720,000 đ
.co 792,000 đ 792,000 đ 864,000 đ
.pro 484,000 đ 440,000 đ 528,000 đ
.marketing 831,600 đ 831,600 đ 907,200 đ
.academy 868,560 đ 868,560 đ 947,520 đ
.company 303,600 đ 303,600 đ 331,200 đ
.land 831,600 đ 831,600 đ 907,200 đ
.buzz 871,200 đ 871,200 đ 950,400 đ
.media 884,400 đ 884,400 đ 964,800 đ
.com.tw 790,000 đ 790,000 đ 790,000 đ
.tw 790,000 đ 790,000 đ 790,000 đ