1

Chọn gói dịch vụ

VPS 20 GB SSD

Dung lượng
20GB SSD
Ram
1GB
CPU
1 vCPU
Backup
hàng ngày
Bandwidth
không giới hạn

VPS 30 GB SSD

Dung lượng
30GB SSD
Ram
2GB
CPU
2 vCPU
Backup
hàng ngày
Bandwidth
không giới hạn

VPS 50 GB SSD

Dung lượng
50GB SSD
Ram
4GB
CPU
4 vCPU
Backup
hàng ngày
Bandwidth
không giới hạn

VPS 80 GB SSD

Dung lượng
80GB SSD
Ram
6GB
CPU
4 vCPU
Backup
hàng ngày
Bandwidth
không giới hạn
2

OS Template *

3

Sử dụng mã khuyến mãi

Chu kỳ thanh toán

Thanh toán theo định kỳ:

196,900 đ 01 tháng
info Thuế VAT có áp dụng cho đơn hàng này Chi tiết