1

Chọn gói dịch vụ

Server A

Server B

Server C

2

CPU

3

Ram

x 1GB Ram
4

IP

x 1
5

OS (Non License)

centos-7-x86_64-minimal
centos-8-x86_64-minimal
ubuntu-14.04-x86_64-minimal
ubuntu-16-x86_64-minimal
ubuntu-18.00-x86_64-minimal
debian-10.0-x86_64-minimal
Windows Server 2012 ( 15,000 đ 01 tháng )
Windows Server 2016 ( 30,000 đ 01 tháng )
Windows 10
Windows 7
6

Panel (Non License)

Không
cPanel
DirectAdmin
Plesk
AAPanel
VestaCP
CyberPanel
7

SSD 480GB

x 1
8

SSD 240GB

x 1
9

SSD 960GB

x 1
10

SSD 1.92TB

x 1
11

BW

12

SSD 1.5TB

x 1
13

Sử dụng mã khuyến mãi

Chu kỳ thanh toán

Thanh toán theo định kỳ:

5,269,000 đ 01 tháng
info Thuế VAT có áp dụng cho đơn hàng này Chi tiết