1

Chọn gói dịch vụ

Colo A

Không gian
1U
Băng thông
Không giới hạn
Port mạng
1GB
IPv4
01
Network Speed
100Mbps/4Mbps
Công suất
400W
Điều hòa, máy nổ, UPS

Colo B

Không gian
2U
Băng thông
Không giới hạn
Port mạng
1GB
IPv4
01
Network Speed
100Mbps/4Mbps
Công suất
400W
Điều hòa, máy nổ, UPS

Colo C

Không gian
2U
Băng thông
Không giới hạn
Port mạng
1GB
IPv4
01
Network Speed
200Mbps/6Mbps
Công suất
400W
Điều hòa, máy nổ, UPS
2

Sử dụng mã khuyến mãi

Chu kỳ thanh toán

Thành tiền

9,174,000 đ
info Thuế VAT có áp dụng cho đơn hàng này Chi tiết