Host SSD 1 GB

59,000đ /tháng
 • Dung lượng đĩa SSD 1GB
 • Addon domain 1
 • Subdomain không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Ram 768MB
 • CPU 1 core
 • Backup hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux
 • Diệt mã độc tự động Imunify360
 • Litespeed Memcache
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.

Host SSD 2 GB

89,000đ /tháng
 • Dung lượng đĩa SSD 2GB
 • Addon domain 2
 • Subdomain không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Ram 1GB
 • CPU 1 core
 • Backup hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux
 • Diệt mã độc tự động Imunify360
 • Litespeed Memcache
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.

Host SSD 6 GB

199,000đ /tháng
 • Dung lượng đĩa SSD 6GB
 • Addon domain 6
 • Subdomain không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Ram 2GB
 • CPU 2 core
 • Backup hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux
 • Diệt mã độc tự động Imunify360
 • Litespeed Memcache
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.

Host SSD 8 GB

239,000đ /tháng
 • Dung lượng đĩa SSD 8GB
 • Addon domain 8
 • Subdomain không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Ram 2.5GB
 • CPU 2 core
 • Backup hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux
 • Diệt mã độc tự động Imunify360
 • Litespeed Memcache
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.

Host SSD 10 GB

279,000đ /tháng
 • Dung lượng đĩa SSD 10GB
 • Addon domain 10
 • Subdomain không giới hạn
 • Băng thông không giới hạn
 • Ram 3GB
 • CPU 2 core
 • Backup hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
 • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux
 • Diệt mã độc tự động Imunify360
 • Litespeed Memcache
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.

Tất cả các gói bao gồm

 • Miễn phí chuyển dữ liệu
 • Miễn phí SSL
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn database
 • Không giới hạn tên miền phụ
 • Cpanel
 • Cloudlinux
 • LiteSpeed Webserver Enterprise
 • Imunify Security
 • SSD Tốc độ cao
 • Backup mỗi ngày
 • Hỗ trợ 24/7/365
 • Phiên bản PHP: 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3
 • Phiên bản MySQL: MariaDB 10
 • Có tùy chỉnh phiên bản & extension cho PHP
 • Web DAV, JetBackup, FTP Accounts, Directory Privacy
 • Site Builder, Redirects Manager, Addon Domains, Park Domain, Advanced Zone Editor.
 • Email Accounts, Email Forwarders, Auto Responsder, Encryption
 • Let’s Encrypt SSL, Softaculous App Installer, Errors Log, Webalizer, Track CPU Usage, Hotlink Protection, Two-Factor Authentication.
 • PHP Extensions: Litespeed Memcached, PDO MySQL, mbstring, XCache, Opcache, Imagick, MongoDB, GD, phalcon, intl, xsl,…
 • Và nhiều tính năng khác…