VPS 20 GB SSD

Bắt đầu từ
179,000đ /tháng
 • Dung lượng đĩa SSD 20GB
 • Ram 1GB
 • CPU 1 Core
 • Ảo hóa KVM
 • Băng thông không giới hạn
 • Backup hàng tuần
 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
 • Litespeed miễn phí
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.

VPS 50 GB SSD

Bắt đầu từ
639,000đ /tháng
 • Dung lượng đĩa SSD 50GB
 • Ram 4GB
 • CPU 4 Core
 • Ảo hóa KVM
 • Băng thông không giới hạn
 • Backup hàng tuần
 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
 • DirectAdmin miễn phí
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.

VPS 80 GB SSD

Bắt đầu từ
899,000đ /tháng
 • Dung lượng đĩa SSD 80GB
 • Ram 6GB
 • CPU 4 Core
 • Ảo hóa KVM
 • Băng thông không giới hạn
 • Backup hàng tuần
 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
 • DirectAdmin miễn phí
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.

VPS 100 GB SSD

Bắt đầu từ
1,699,000đ /tháng
 • Dung lượng đĩa SSD 100GB
 • Ram 8GB
 • CPU 6 Core
 • Ảo hóa KVM
 • Băng thông không giới hạn
 • Backup hàng tuần
 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
 • DirectAdmin miễn phí
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.

VPS 150 GB SSD

Bắt đầu từ
2,639,000đ /tháng
 • Dung lượng đĩa SSD 150GB
 • Ram 12GB
 • CPU 10 Core
 • Ảo hóa KVM
 • Băng thông không giới hạn
 • Backup hàng tuần
 • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
 • DirectAdmin miễn phí
 • Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.

Tất cả các gói bao gồm

 • Ảo hóa toàn phần KVM
 • Backup hàng tuần
 • 100% Cloud Storage SSD
 • Miễn phí chứng chỉ SSL cho tất cả website
 • Miễn phí chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp cũ
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Litespeed miễn phí cho vps ram dưới 2GB