Transfer tên miền

Tranfer tên miền có nghĩa rằng bạn sẽ thực hiện chuyển tên miền đang sử dụng từ một nhà cung cấp khác sang TINOHOST quản lývà sử dụng.*

* Không bao gồm các đuôi tên miền và tên miền mới gia hạn gần đây